Inleiding

Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Bij sommige kinderen staat deze ontwikkeling tijdelijk stil door bijvoorbeeld leerproblemen of ingrijpende gebeurtenissen. Dit kan het functioneren op school (ernstig) belemmeren. Soms zijn er vermoedens van een leerachterstand of hoogbegaafdheid, specifieke leerproblemen of problemen op sociaal-emotioneel gebied. Denk aan het leren van schoolse vaardigheden, opletten in de klas, het maken van vriendjes, het verwerken van informatie of taken ordenen en plannen.jongenmeisjegif

Het is belangrijk om problemen vroegtijdig vast te stellen, zodat het kind op tijd ondersteuning kan krijgen en optimaal kan functioneren binnen de onderwijsleersituatie.